Jó gyakorlataink

uszt_hossz

A jó gyakorlat fogalma

 

A jó gyakorlat adott szakmai kritériumoknak (NAT, ONAP) megfelelő innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amelyet a közoktatási intézményben több éve tudatosan, sikeresen és hatékonyan alkalmaznak. A fejlesztő pedagógusok, intézményi közösségek az innovációt a gyakorlatban kipróbálták, dokumentálták, ezért más intézmények által is eredményesen adaptálható, továbbfejleszthető, fenntartható. A jó gyakorlat a felhasználók által elismert szolgáltatásként képes működni, mert mérhető, értékelhető minőségelemekkel rendelkezik, s az intézményi, osztálytermi és egyéni pedagógiai fejlesztéseket, a kompetenciaalapú oktatás elterjesztését pozitívan befolyásolja.

 


1) Roma népismeret

 

ida2célja:  hogy minden tanuló megismerje e kisebbség kultúráját, történetét. Az ismeretek birtokában képesek legyenek az együttélésre, egymás elfogadására, segítésére


amit kínálunk: tantervek, tanmenetek, bibliográfia, 3 óratervezet, 4 játékleírásjellemzői:

 • a program áll
 • dó és évente változó elemekből áll
 • 1-8. évfolyamig beépül a történelem, hagyományok és művészetek tárgyköreibe
 • a gyerekek között nő az empátia, a másikra figyelés, érzelmi ráhangolódás és megértés
 • volt cigány diákjaink példát mutatnak arra, hogy ők is vállalják származásukat
 • a foglalkozások elősegítik az integrációt, az identitástudatuk fejlődését.

 


 2) A tanulás tanítása


tantan112kkcélja: a kellő motiváció és a hatékony tanulásmódszertan segítségével a tanulók iskolai tanulmányi sikerességének javítása


amit kínálunk: tantervi háló, óravázlatok, elégedettségi kérdőívek, bemeneti – kimeneti kérdőívek, könyv, tanári kézikönyv, Cd, elérhetőségek a neten, szakirodalom lista

 

 jellemzői:

 •  minden tanuló esetében részletes diagnózist kapunk a fenti két területen
 •  erre építve egyénre szabott terápiát dolgozhatunk ki
 •  felszínre kerülnek a lemaradók, számukra adekvát felzárkóztatás tervezhető
 •  a tananyagtartalom pszichológiai, ezen belül fejlődés lélektani megalapozottságú
 •  a kommunikáció fejlesztésével a szociális és a személyes kompetencia kialakítását is segíti
3) Alsó tagozatos tanulók játékos ügyességfejlesztése

 

DSC00767célja: olyan rendszeres testmozgás biztosítása, amely játékos keretek között lehetőséget nyújt a nagymozgások fejlesztésére, a tartásproblémák prevenciójára, a mozgáskoordináció fejlesztésére a labda, - mint kedvelt eszköz- felhasználásával.
jellemzői:

o a mindennapos testnevelés részeként tantervi segítség a +2 órára

o évfolyamonként kidolgozott játékos foglalkozási terv

o az életkori sajátosságoknak megfelelő futó- fogójátékokkal, versengéseket, labdahasználati technikákat, sor és váltóversenyeket határoz meg

o A játékos oktatás felhasználja a gyermek örömélményét, aktivitását, kreativitásátamit kínálunk: játék és feladatgyűjtemény, lehetőség óralátogatásra, óravázlatok, tanmenetek, DVD-n órarészletek megismerése, dokumentumok és audiovizuális anyagok átadása, mentorálásHa levelünk felkeltette érdeklődését, keressen bennünket!

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon

Farkas Zoltánné ig. 20/4630707

 

Infoblokk3_ESZA

Joomla SEO powered by JoomSEF