Innovációk

2011-ben egy TÁMOP pályázaton nyertünk 6 millió forintot arra, hogy felkészüljünk a minősítésre. Bár nem volt kötelező, mi vállaltuk a megmérettetést, amelynek során egy minősítő bizottság átvilágította az intézményt, megvizsgálta, hogy megfelelünk-e a pályázati kiírásban megadott feltételeknek. A napokban kaptuk az értesítést, hogy a vizsgán sikeresen átmentünk, minősített referencia intézmény lettünk.


nea_logo2015-ben pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt NEA-KK-16-M kódszámú "Civil szervezetek működési célú támogatása 2016" című felhívásra Közösségépítés a Rózsahegyi Házban címmel. Ezzel a pályázattal 1 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert alapítványunk. Az elnyert összeget a Rózsahegyi Ház működésére fordítottuk, valamint programok megvalósításához szükséges eszközöket vásároltunk. Támogatási időszak 2016.03.31-2017.03.30.
(A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kuratóriuma)Diagnosztikus mérések fejlesztése eDia.hu E-mail

Számos országban folynak a tanítást és a tanulást közvetlenül támogató, az egyéni tanulói igényeket kielégítő, diagnosztikus mérési rendszerek fejlesztésére irányuló programok. A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja a TÁMOP-3.1.9-08/1-2009-0001 (1. fázis) és a TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 (2. fázis) pályázatok által támogatott "Diagnosztikus mérések fejlesztése" című program keretében egy ilyen, a személyre szóló visszajelzést biztosító rendszer magyarországi kiépítését kívánja megalapozni. Ebben a programban iskolánk, mint partneriskola vesz részt, elsősorban az online tesztek kipróbálásában, másodsorban a feladatírásban.

 

 
Itt van az ŐSZ Témahét, itt van újra... E-mail

szista_10A Támop 3.1.4. pályázati programunk keretében immár harmadik évben rendezzük meg az ÖSZ Témahetet, amelynek hétfő délutáni programja gyalogtúra volt a gáton... Összegyűjtöttük azokat a lelkes felsős diákokat, akik szívesen indultak túrázni ezen a gyönyörű napsütéses őszi délutánon. A három kilométeres utat a gáton tettük meg, közben szemetet szedtünk, és megismerkedtünk a Körös–Maros Nemzeti Park állat- és növényvilágával. A legügyesebb szemétgyűjtők jutalomban is részesültek.  Képek az őszi sétáról

Bővebben...
 
Advent az iskolában E-mail

1.gynNovember 26-án, pénteken reggel a tornateremben gyűltek össze az iskola dolgozói és tanulói az első gyertya meggyújtására. A hetedikesek műsorából megismerhettük az advent jelentését, az adventi koszorú eredetét.

Az első gyertyát igazgató néni gyújtotta meg...

Bővebben...
 
TÁMOP 3.1.4. E-mail

tazk.jpg Folytatódik a korszerű módszerek bevezetése a Rózsahegyiben. A fenntartási kötelezettségnek eleget téve az idei tanévben is folytatódik a TÁMOP 3.1.4. jelű, kompetencia alapú oktatás bevezetése témájú projekt. A pedagógusok továbbra is alkalmazzák a korszerű módszereket. Az „Ősz" témahét, az „Advent, karácsony" háromhetet meghaladó projekt és a „Helyünk a világban" című egész tanéves szociális kompetenciát fejlesztő innovációnk ebben a tanévben is része az iskolánk éves munkatervének.

Bővebben...
 
Az ŐSZ Témahét E-mail

k1k.jpg Az ősz megjelenése az irodalomban, zenében, képzőművészetben, technikában, a fizikában, kémiában és a különböző földrészeken. Ez a téma ölelte át a tanítási órákat és a szabadidős tevékenységeket iskolánkban ezen a héten.

Nagy izgalommal és igyekezettel készült az iskola apraja, nagyja a projektzáró napra, amelyen ezekből a lehetőségekből választhattunk:

Bővebben...
 
A tanulás tanítása E-mail

Szókeresés Projekthét keretében diákjaink a „Hogyan tanuljunk eredményesebben?" kérdéskört járták körül. Ennek a modulnak a bevezetését 1998-ban határozta el a tantestület. A pedagógusok 30 órás tanfolyam keretében sajátították el a tanulásmódszertant tanító fejlesztési technikát, majd beépítettük a helyi tantervbe a megvalósítását.

Bővebben...
 
A krétaporos táblákat felváltják az interaktívak TIOP-1.1.1-07/1 E-mail

DSC03628Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat igényelt és nyert támogatást a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola informatikai fejlesztésére a pedagógiai módszertani reformot támogató TIOP-1.1.1-07/1 pályázati konstrukció keretében. A 2011. július 29-i zárású projekt keretében asztali számítógépek, interaktív termékek és ezek működését biztosító informatikai eszközök kerültek az intézmény épületegységeibe. 

Képek a projektzáróról

Bővebben...
 
Őszi témahét E-mail

madarinA projektoktatás egy új pedagógiai szemlélet, mely új pedagógiai módszerekkel dolgozik.A projektmunka nemcsak tanulási technika, pedagógiai módszer, hanem a gyerekek nevelésének, személyiségfejlesztésének nagyon hatékony eszköze is. Középpontjában egy probléma, vagy egy téma áll. A mi témánk az ősz volt...

 

Bővebben...
 
Innovációk a Rózsahegyiben E-mail

   szkkk.jpg Három innovációt valósítottunk meg iskolánkban az elmúlt tanévben. Az „Ősz témahét" és az „Advent-karácsony három hetet meghaladó projekt" feladatait érdeklődéssel fogadták a gyerekek. A témahéten, és a projekt hetei alatt a pedagógusok olyan foglalkozásokat vezettek, amelyek közvetve kapcsolódtak a tananyaghoz.

Bővebben...
 
Kompetencia alapú oktatás bevezetése E-mail

tamopk.jpg Sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzat "Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási intézményekben" címmel.

Bővebben...
 


Joomla SEO powered by JoomSEF