„Két iskola, egy cél, közös siker!” E-mail

Az Új Széchenyi Terv keretében 2013 májusában jelent meg a TÁMOP - 3.3.14. A-12/1 jelű, „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” című pályázat. A pályázat célja olyan projektek megvalósításának támogatása volt, amelyek az országhatáron belüli testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.... 

A TÁMOP- 3.3.14.A-12/1 programunk hivatalos honlapja
 

A pályázati kiírás kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatta, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak.


A pályázat – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását is ösztönözte, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására. A Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola és a Gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium pályázatában a közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán – „Uniós barangoló’ – alakul ki együttműködés. A program során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai kétszer személyesen is találkoznak, a nyári bentlakásos táborban is együtt vesznek részt Zánkán.


A pályázat megvalósítása során a pályázatba bevont 50 tanuló a pedagógusok irányítása és részvétele mellett heti rendszerességgel, délutáni foglalkozások keretében a választott témakört dolgozzák fel, tantárgyi fejlesztésben részesülnek, iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programokon vesznek részt. A két intézmény közös internetes oldalt hoz létre az aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat megerősítése érdekében. Három részből álló előadássorozat keretében ismerkednek meg a tanulók az egészséges életmód fontosságával, a tervezett pályaorientációs tevékenységek hozzájárulnak a tanulók önismeretének fejlődéséhez, egyes szakmák követelményeinek tapasztalatok útján történő megismeréséhez. A pályázat lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul  tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához is.

A pályázat megvalósítására 13.952461 Ft áll rendelkezésünkre. 
zreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF