Mentoráló intézményi működés E-mail

mirevalIskolánk a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „KÖZNEVELÉS AZ  ISKOLÁBAN” kiemelt projekt keretében MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA kiírt pályázati projektben a Tanuljunk meg együtt tanulni! című módszertani modellel sikeresen pályázott és 2014. októberétől elkezdte mentoráló intézményi működését.  Film a mentorfoglalkozásokról

 


A módszertani modell alapinformációi: A program 4. osztálytól 7. osztályig félévente 3 projektnap keretében, 10 részterületen nyújt intézményi szintű fejlesztési lehetőséget. A modell, az alapjául szolgáló Oroszlány Péter módszerét továbbgondolva, 15 év fejlesztőmunka során kifejlesztett, a célcsoportként szereplő, általános iskolás korú tanulócsoportokra elkészült komplex fejlesztési tervet, eszközöket, módszereket, mérési-értékelési eljárásokat tartalmaz.

IMG_5327IMG_5330IMG_5340

 
Alkalmazhatóság feltételei: A program elsősorban a tanulás tanulása kulcskompetencia és az anyanyelvi fejlesztését célozza, így minden általános iskoláskorú diák számára hasznos lehet. Olyan iskolák számára ajánljuk azonban csak e modell alkalmazását, amelyekben kiemelten fontos az iskolai élethez, a tanuláshoz kapcsolódó pozitív viszony kialakítása, a motiváció erősítése, a tanulást befolyásoló készségek és képességek fokozatos aktiválása, eredményes fejlesztése. Fontos tisztázni, hogy az adott intézmény a félévente 3 projektnap éves munkatervben való tervezésében illetve a nevelőtestület (a rájuk váró tanulási, fejlesztő-adaptáló feladat ismeretében) döntő részében elkötelezett-e a program alkalmazásában, annak szükségességében. Ennek ismeretében hozhatják meg a döntést a modell adaptációjáról, természetesen a fenntartó bevonásával.

IMG_5810IMG_5824IMG_582822024875_3e348cfdea15a837d652c95ad1d4b3b9_xl 22024895_ad73596a9838cbbb8ac73b1d36019f82_xl

Adaptálható módszertani modell részletes megismerése: A havi rendszerességű hospitálások során átadásra kerülnek az alkalmazást segítő dokumentumok, az adaptációt végzők betekinthetnek az elmúlt évek aktuális dokumentumaiba, saját dokumentációik elkészítéséhez szakértő segítséget kapnak.  A modellt alkotó 10 témakör megismeréséhez órákat, foglakozásokat látogathatnak meg, konzultálhatnak a megvalósító pedagógusokkal, tanulókkal, beszélgetés során bővíthetik közvetlen tapasztalataikat. Két havonta műhelyfoglalkozások keretében közvetlenül, két heti rendszerességgel pedig online módon egyeztethetnek az intézmény pedagógiai gyakorlatához illesztés tervezett módjáról.


A felkészítés részeként konzultációkat, mentornapokat, műhelyfoglalkozásokat, workshopokat szervezünk, a szolgáltatás szakmai munkájának, dokumentációjának, feladatszervezésének bemutatásával. Igény esetén képzés/továbbképzés szervezésében és lebonyolításában segítünk az érdeklődők részére.

IMG_0001 IMG_0002IMG_0015  IMG_0007
 
 

 Vállaljuk a a koordináló szerepet a hálózati partnerkapcsolatok fejlesztése, együttműködés, partnerség kialakítása során a mentorált és az érdeklődő intézményekkel együtt. Honlapunkon, külön menüpontban információkat, segédanyagokat teszünk közzé partnereink számára, lehetőséget nyitunk fórum, online konzultáció létrehozására.

IMG_0016 IMG_0023 IMG_0036 IMG_0038
 


IMG_0185IMG_0189IMG_0191IMG_0215
 

 

 

 Dinamikus_olvasás_számítógéppel


Dinamikus_olvasás_2

 
Joomla SEO powered by JoomSEF